Director

照片 Songcan Chen(陈松灿) , received his B.S. degree in mathematics from Hangzhou University (now merged into Zhejiang University) in 1983. In December. 1985, he completed his M.S. degree in computer applications at Shanghai Jiaotong University and then worked at the Nanjing University of Aeronautics & Astronautics (NUAA) in January 1986 as an assistant lecturer. There he received a Ph.D. degree, in 1997, in communication and information systems. Since 1998, as a full-time professor, he has been with the computer science and engineering department at NUAA. His research interests include pattern recognition, machine learning and neural computing. In these fields, he has authored or coauthored over 130 scientific journal papers. s.chen@nuaa.edu.cn

Faculty

照片 Daoqiang Zhang(张道强). Daoqiang received the B.Sc. and Ph.D. degrees in Computer Science from Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, in 1999 and 2004, respectively. He joined NUAA as a Lecturer in 2004, and is an associate professor at present. His research interests include machine learning, pattern recognition, data mining, and image processing. In these areas he has published over 30 technical pap. dqzhang@nuaa.edu.cn
照片 Xiaoyang Tan(谭晓阳). XTAN received his B.S. and M.S. degree in computer applications from Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) in 1993 and 1996, respectively. Then he worked in NUAA from June 1996.. x.tan@nuaa.edu.cn
照片 Xuejun Liu(刘学军). Xuejun gained her PhD in Computer Science from the University of Manchester in 2006. She is now a professor in the College of Information Science and Technology in Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. Her main interest is machine learing algorithms based on probabilistic methods with current applications in bioinformatics.. xuejun.liu@nuaa.edu.cn
照片 Sheng-Jun Huang(黄圣君). Sheng-Jun Hang received his B.Sc. and Ph.D. degrees in computer science from Nanjing University in 2008 and 2014, respectively. He joined PARNEC as an assistant professor in 2014. His research interests include machine learning and pattern recognition. huangsj@nuaa.edu.cn

PhD Candidates

Spring 2010

 • Li Zhang (张礼)
 • Dakun Liu (刘大琨)
 • Bo Cheng (程波)

Fall 2010

 • Ming Tian (田明)

Spring 2011

 • Qiang Hua (花强)
 • Ping Jiang (蒋萍)

Fall 2011

 • Mingxia Liu (刘明霞)

Spring 2012

 • Yining Zhang (张义宁)
 • Qing Tian (田青)

Fall 2012

 • Xiaoqian Qin (秦晓倩)
 • Xiaoke Hao (郝小可)

Spring 2013

 • Feihu Huang(黄飞虎)
 • Xin Jin(金 鑫)
 • Chen Zu(祖辰)

Spring 2014

 • Dong Wang(王冬)

Fall 2014

 • Ping Li(李平)
 • Yingwen Zhu(朱颖雯)
 • Wei Shao(邵伟)

Spring 2015

 • Di Ma(马迪)
 • Zhongchen Ma(马忠臣)

MSc Students

 • Guangxu Guo (郭光绪)
 • Xiaohui Pei (裴晓辉)
 • Jun Tang (汤军)
 • Xiaobo Wu (吴晓波)
 • Lianlian Cao (曹连连)
 • Weiwei Ji (吉卫卫)
 • Yafeng Xu (徐亚峰)
 • Zhilan Zhao (赵志兰)
 • Fengshan Wang (王凤山)
 • Yun Guo (郭云)
 • Linsong (缪林松)
 • Tao Lu (陆涛)
 • Yin Wang (王寅)

Past PhD

 • Aimin Feng (冯爱民)(Fall 2003)
 • Xiaohong Chen (陈晓红)(Fall 2004)
 • Yulian Zhu (朱玉莲)(Fall 2005)
 • Xuesong Yin (尹学松)(Fall 2006)
 • Enliang Hu (胡恩良)(Fall 2006)
 • Lishan Qiao (乔立山)(Spring 2007)
 • Jingjing Gu (顾晶晶)(Spring 2007)
 • Bo Yang (杨波)(Spring 2007)
 • Limei Zhang (张丽梅)(Spring 2008)
 • Bo Wang (王波)(Spring 2008)
 • Yunyun Wang (汪云云)(Spring 2008)
 • Zhipeng Xie (谢志鹏)(Spring 2007)
 • Qiang Qian (钱强)(Spring 2009)
 • Xudong Zhou (周旭东)(Spring 2009)
 • (宋凤义)(Spring 2009)
 • Aibing Ji(纪爱兵)(Fall 2009)
 • Biao Jie(接标) (Fall 2010)
 • Keyang Cheng(成科扬)(Spring 2010)
 • Zhonggui Sun(孙忠贵)(Spring 2010)
 • Bin Chen (陈斌)(Fall 2005)

Past MSc

2007-2010

 • Xin Ma (马新)
 • Qingqing Zhang (张青青)
 • Xihuan Yang (杨喜欢)
 • Guangmin Xu (徐广敏)
 • Chuanzhi Zhuang (庄传志)
 • Jianchun Zhang (张建春)
 • Dan Sun (孙丹)
 • Deyun Bu (卜德云)
 • Yanyan Zhang (张艳艳)
 • Huyue Hu(胡虎跃)

2008-2011

 • Wei Zhou (周玮)
 • Yin Qian (钱寅)
 • Quan Wang (王权)
 • Shuo Xiang (项硕)
 • Shan Gao (高山)
 • Shiguo Chen (陈诗国)
 • Xia Wu (吴暇)
 • Yi Li (李翼)
 • Gongchen Hou (候功成)
 • Lin Jiang (蒋琳)
 • Zhihui Shan (单志辉)
 • Shenhua Jin (金圣华)